Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R5-1841.2010, Näringsförsöjn betyd för ogräskontr i ekologiskt odlad majs, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R5-1841.2010: F örsöksnummer: LA-24-2010, ADB 05B051, skörd 2010
Försöksvärd: Peter Nilsson , Nöbbelövsvägen 208, 291 91 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2010-05-20
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till R5-1841.2010: F örsöksnummer: LA-25-2010, ADB 05B052, skörd 2010
Försöksvärd: Björkhaga Jordbruks AB , Pl. 3295, 288 90 Vinslöv
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2010-05-18
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT R5-1841.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan