Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L15-2011.2011, Strategi i rågvete mot gulrost., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-2011.2011: F örsöksnummer: M-545-2011, ADB 152213, skörd 2011
Försöksvärd: Bengt-Ola Hansson, , Hylteberga 9, , 274 92 Skurup
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandling 1: 3/5. Behandling 2: 13/5. led 7:1,0 Jenton. Behandling 3:20/5. Behandling 4:30/5.
Led 7 : 0,5 Tilt Top 1/6
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-2011.2011
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan