Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-101-2012, Höstvete. Sort*behandling., med 6 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till L7-101-2012: F örsöksnummer: MB-314-2011, ADB 07BJ35, skörd 2012
Försöksvärd: Kristofer Hansson , Nyboholm , 244 94 Furulund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Försöket sått 25/9.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-101-2012: F örsöksnummer: MB-316-2011, ADB 07BJ47, skörd 2012
Försöksvärd: Göran Svensson , Wideröra gård , 260 30 Vallåkra
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Försöket sått 26/9.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-101-2012: F örsöksnummer: MC-315-2011, ADB 07BJ36, skörd 2012
Försöksvärd: Johan Hansson , Pl. 319 , 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Försöket sått:26/9.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-101-2012: F örsöksnummer: LB-250-2011, ADB 07BJ34, skörd 2012
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2011-09-16
Växtskydd 1: 2012-05-03
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-101-2012: F örsöksnummer: LA-79-2011, ADB 07BJ46, skörd 2012
Försöksvärd: Naturbruksgymnasiet , Skolgatan 37, 291 73 Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2011-09-14
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-101-2012: F örsöksnummer: LC-428-2011, ADB 07BJ33, skörd 2012
Försöksvärd: Bengt Ekelund , Ga. Malmövägen 459, 262 92 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2011-09-17
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-101-2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan