Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L3-0010.2012, Växtföljd och skörderester, med 1 st. försök
Syftet med planen: Försöket skall belysa vallens och skördebehandlingens inverkan på markens mulltillstånd, struktur och bördighet.
Kommentarer:
  Försök till L3-0010.2012: F örsöksnummer: M--591-1951, ADB 03P027, skörd 2012
Försöksvärd: Peter Bager , Lockarpskyrkoväg 12, 218 75 Tygelsjö
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för gödsling: 27/3.
Datum för sådd: 28/3.
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-0010.2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan