Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L3-0014.2012, Avloppsslam-effekt på gröda och jord., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L3-0014.2012: F örsöksnummer: M--318-1981, ADB 03P029, skörd 2012
Försöksvärd: Peter Bager , Lockarpskyrkoväg 12, 218 75 Tygelsjö
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för gödsling: 27/3.
Datum för sådd: 28/3.
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-0014.2012: F örsöksnummer: M--317-1981, ADB 03P028, skörd 2012
Försöksvärd: Björnstorp & Svenstorps godsförvaltning , Igelösa gård, 225 92 Lund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-0014.2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan