Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: M3-2278D.2012, Kväve till höstvete vid olika markförutsättningar., med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till M3-2278D.2012: F örsöksnummer: LB-208-2012, ADB 03P082, skörd 2012
Försöksvärd: Sven Andersson , Bygatan 10, 272 93 Tommarp
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Gödning 1: 2012-03-16
Gödning 2: 2012-04-12
Gödning 3: 2012-05-31
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till M3-2278D.2012: F örsöksnummer: 503/12, ADB 03P084, skörd 2012
Försöksvärd: Göran Olsson , Södra Åby, Lovisero, 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Försöksgödsling enl. plan Tidigt 15/3-12
Försöksgödsling enl. plan Normal: 3/4.
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till M3-2278D.2012: F örsöksnummer: 502/12, ADB 03P083, skörd 2012
Försöksvärd: Hans Rosenqvist , Albjära 1557, 268 90 Svalöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Försöksgödsling enl. plan tidigt: 22/3.
Försöksgödsling enl. plan normal: 3/4.
Försöksgödsling efter rek.31/5: I:88 N i NS27-4,J:30 N i NS27-4.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till M3-2278D.2012: F örsöksnummer: LC-403-2012, ADB 03P081, skörd 2012
Försöksvärd: Stefan Karlsson , Ekholmensväg 85, Malmsgård, 262 92 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Försöksgödsling enligt plan: 2012-03-24
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT M3-2278D.2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan