Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-0501B2012-006, Havre.Sort-Behandling., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L7-0501B2012-006: F örsöksnummer: 512/12, ADB 07C138, skörd 2012
Försöksvärd: Fredrik Krokstorp , Krokstorps gård , 260 33 Påarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 26/3.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-0501B2012-006
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan