Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-661-2012, Åkerböna. Såteknik *utsädesmängd., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till L7-661-2012: F örsöksnummer: M-522-2012, ADB 07C211, skörd 2012
Försöksvärd: Lars Brunnström , Stureholm , 260 35 Ödåkra
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 3/4.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-661-2012: F örsöksnummer: M-523-2012, ADB 07C212, skörd 2012
Försöksvärd: Anders Wijk , Magnerupsvägen 21 , 254 77 Fleninge
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 3/4.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-661-2012: F örsöksnummer: M-524-2012, ADB 07C213, skörd 2012
Försöksvärd: Lars Håkansson , Västergård , 260 22 Tågarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 3/4.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-661-2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan