Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-1070.2012, Strategi mot rost i höstvete i Sydsverige, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till L15-1070.2012: F örsöksnummer: LB-221-2012, ADB 152343, skörd 2012
Försöksvärd: Staffan Moll , Hagestadborgsv 160 18, 271 77 Löderup
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Växtskydd 1: 2012-04-12
Växtskydd 2: 2012-05-03
Växtskydd 3: 2012-05-24
Växtskydd 4: 2012-06-09
Växtskydd 5: 2012-06-12
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1070.2012: F örsöksnummer: 559/12, ADB 152344, skörd 2012
Försöksvärd: Lundaslättens drift AB , Stora Råby byväg 60 , 224 78 Lund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första behandling utförd: 23/4.
Andra behandling utförd: 9/5.
Tredje behandling utförd; 24/5. Femte behhandling utförd: 14/6.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1070.2012: F örsöksnummer: 560/12, ADB 152345, skörd 2012
Försöksvärd: Lennart Larsson , Linelunds gård , 231 70 Anderslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första behandlingen utförd: 24/4.
Andra behandlingen utförd: 9/5.
Tredje behandlingen utförd: 18/5.
Fjärde behandlingen utförd: 31/5.
Femte behandlingen utförd: 12/6.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-1070.2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan