Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L/SFO-1058-2012, Stråförkortning i ängssvingelfrövall., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L/SFO-1058-2012: F örsöksnummer: 535/12, ADB 152340, skörd 2012
Försöksvärd: Fredrik Ohlsson , Norregård, Sjöstorp 301 1 , 247 94 Dalby
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första behandling utförd: 20/4.
Andra behandlingen utförd: 18/5.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L/SFO-1058-2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan