Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: HST-1203.2012, Samodling majs och åkerböna, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till HST-1203.2012: F örsöksnummer: LA-29-2012, ADB HT1077, skörd 2012
Försöksvärd: Björkhaga Jordbruks AB , Pl 3295, 288 90 Vinslöv
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2012-05-11
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT HST-1203.2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan