Försöken start | sök |

Alla: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R5-1801.2013, Radhacknings- och radsprutningsförsök, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R5-1801.2013: F örsöksnummer: LA-50-2013, ADB 05B230, skörd 2013
Försöksvärd: Önnestadsgymnasiet , Skolgatan 37, 291 73 Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2013-05-08
Grundgödsling: 2012-08-20
Gödsling 1 enligt plan: 2012-08-22
Gödsling 2 enligt plan: 2013-03-05
Ogräsbekämpning 1 enligt plan: 2013-05-07
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT R5-1801.2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan