Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-0014-2015, Avloppsslam-effekt på gröda och jord., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till L3-0014-2015: F örsöksnummer: MB-317/81, ADB 03T030, skörd 2015
Försöksvärd: Björnstorp o. Svenstorps Godsförvaltning , Igelösa gård, Lund , 247 98 Genarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-0014-2015: F örsöksnummer: 318/81-2015, ADB 03T031, skörd 2015
Försöksvärd: Peter Bager , Lockarps kyrkoväg 12 , 218 75 Tygelsjö
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-0014-2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan