Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-2291-2015, Kvävestrategi i maltkorn., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till L3-2291-2015: F örsöksnummer: MB-542-2015, ADB 03T122, skörd 2015
Försöksvärd: Margareta Karlsson , Källstorpsvägen 11 , 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd och gödsling: 25/3.
Gödsling enl. plan DC32 utförd 2/6.
Fyra rutor strukna pga gödselstopp 2/6-15, Dc:32. Se fältkort
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Uppdaterat fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2291-2015: F örsöksnummer: LA-15-2015, ADB 03T124, skörd 2015
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2291-2015: F örsöksnummer: MC-543-2015, ADB 03T123, skörd 2015
Försöksvärd: Mats Johnsson , Nyhem 5930 , 268 73 Billeberga
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 23/4.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-2291-2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan