Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L9-4011-2015, Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i publikationen Skåneförsök 2015
  Försök till L9-4011-2015: F örsöksnummer: LB-239-2015, ADB 152772, skörd 2015
Försöksvärd: Per-Erik Helgesson , Eriksfältsv. 131, 271 76 Löderup
Försöksutförare: Österlen
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L9-4011-2015: F örsöksnummer: M-625-2015, ADB 152771, skörd 2015
Försöksvärd: Mats Sonander , N.Solhemsvägen 55 , 244 93 Kävlinge
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Beh. DC31-32: 5/6.
Beh.i DC 37-39: 11/6.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT L9-4011-2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan