Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: R2-9400-2017, Skördegap i höstvete., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R2-9400-2017: F örsöksnummer: M-344-2016, ADB 02W093, skörd 2017
Försöksvärd: Krageholms Drift AB , Krageholmsvägen 292, 271 96 Ystad ,
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Höstgödsling utfört 31/10.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT R2-9400-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan