Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-0401-2017, Sort * behandling, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2017
  Försök till L7-0401-2017: F örsöksnummer: LC-402-2017, ADB 07C612, skörd 2017
Försöksvärd: Bengt Ekelund , G:a Malmövägen 459, 262 92 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2017-04-06
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L7-0401-2017: F örsöksnummer: MB-511-2017, ADB 07C613, skörd 2017
Försöksvärd: Lennart Larsson , Linelunds gård , 231 70 Anderslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 9/4.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med RUTFÖRDELNING och karta.
  Försök till L7-0401-2017: F örsöksnummer: LB-201-2017, ADB 07C619, skörd 2017
Försöksvärd: Hushållningssällskapet Skåne , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L7-0401-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan