Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L6-0701-2017, Sortförsök, majs kärnskörd, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L6-0701-2017: F örsöksnummer: LB-213-2017, ADB 069272, skörd 2017
Försöksvärd: Skönadals Agro AB, Håkan Jönsson , Skönadal, 272 92 Simrishamn
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2017-04-28
Grundgödslat med 100 kg MAP vid sådd
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L6-0701-2017: F örsöksnummer: M-531-2017, ADB 069271, skörd 2017
Försöksvärd: Johan Knutsson , Dagstorp 6 , 244 95 Dösjebro
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 7/5.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L6-0701-2017: F örsöksnummer: LA-20-2017, ADB 069273, skörd 2017
Försöksvärd: Hushållningssällskapet Skåne , Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sått: 2017-05-12
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L6-0701-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan