Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: JT17-700-17, Sortförsök Soyabönor, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till JT17-700-17: F örsöksnummer: M-591-2017, ADB HS17047, skörd 2017
Försöksvärd: HS Skåne , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 24/5.
Försöket omsått 2017-06-20 på Borgeby gård.
  Fältkort Försöksjournal.
  Fältkort Försöksjournal-försöket omsått på Borgeby 2017-06-20.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Försöksjournal 25/10. Jordprovtagning utförd 17/10.
<< SLUT JT17-700-17
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan