Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-1015.2008, Sortförsök i höstvete., med 4 st. försök
Syftet med planen: Sort * Behandling.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-1015.2008: F örsöksnummer: LA-109-2007, ADB 07BC62, skörd 2008
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Skepparslövsv.258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Fältkort Verkligt Fältkort av 070927
  Karta Karta till Försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-1015.2008: F örsöksnummer: MC 841/07, ADB 07BC65, skörd 2008
Försöksvärd: Jordberga Gård AB , 231 99 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 27/9-07.
Blockbehandling 2:or;
2,0 l Stereo 6/5-08.
0,25 l Comet+0,6 l Proline 5/6-08.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-1015.2008: F örsöksnummer: MA-306/07, ADB 07BC64, skörd 2008
Försöksvärd: Trolleholms Gods AB , Trolleholm 1713, 268 90 Svalöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 9/10-07
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-1015.2008: F örsöksnummer: LB-258-2007, ADB 07BC63, skörd 2008
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandbygård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 07-09-25
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-1015.2008
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan