Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-2435.2008, Bekämpninga av vitgröe + örtogräs i höstvete., med 2 st. försök
Syftet med planen: Sponsorförsök. Här ges företagen möjlighet att testa sina produkter och jämföra med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken och Växtskyddscentralen testar ofta något lågdos-alternativ.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-2435.2008: F örsöksnummer: MC 834/07, ADB 151739, skörd 2008
Försöksvärd: Lennart Larsson , Linelund, N Åby, 231 73 Anderslöv
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 17/9-07.
Behandlingstidpunkter:
Höst:
9/10-07, DC 12.
Vår:
Tillv början; 18/4-08, DC 25.
10 dagar senare; 30/4-08, DC 29.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2435.2008: F örsöksnummer: LB-271-2007, ADB 151738, skörd 2008
Försöksvärd: Cristiansson Västergård AB , Västergård, 270 50 Hammenhög
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Beh-tillf. 1: 07-10-05 1,5 blad
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-2435.2008
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan