Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-613.2008, Sortförsök i åkerbönor., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-613.2008: F örsöksnummer: LC-405-2008, ADB 07BC92, skörd 2008
Försöksvärd: Torbjörn Persson , Slättäng 1300, 262 91 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer:
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 080523
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-613.2008
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan