Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-610.2009, Sortförsök i ärter., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-610.2009: F örsöksnummer: MB 965/09, ADB 07BF10, skörd 2009
Försöksvärd: Fredrik Birger , Vidarps Gård, 274 62 Rydsgård
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 6/4-09.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-610.2009: F örsöksnummer: MC 966/09, ADB 07BF11, skörd 2009
Försöksvärd: Göran Brynell , Åkerslätts Gård, 235 91 Vellinge. Försöket i V Värlinge
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 7/4-09.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-610.2009: F örsöksnummer: LA-3-2009, ADB 07BF09, skörd 2009
Försöksvärd: Naturbruksgymnasiet , Skolgatan 37, 291 73 Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2009-04-23
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-610.2009
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan