Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L6-701.2009, Sortförsök Kärnmajs, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L6-701.2009: F örsöksnummer: LA-43-2009, ADB 063320, skörd 2009
Försöksvärd: Stefan Andersson , Kärrfästevägen 188, 297 91 Vittskövle
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 09-04-26
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L6-701.2009: F örsöksnummer: LA-44-2009, ADB 063319, skörd 2009
Försöksvärd: Sven Persson , Ripa Byaväg 20-8, 296 91 Åhus
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 09-04-26
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L6-701.2009
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan