Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS7-23.2010, Höstraps. Sortförsök-Linjesorter., med 6 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till OS7-23.2010: F örsöksnummer: MC 842/09, ADB 07A567, skörd 2010
Försöksvärd: Ebbe Persson , Egonsborg, 231 93 Trelleborg
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 24/8-09.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Försök till OS7-23.2010: F örsöksnummer: LB-242-2009, ADB 07A565, skörd 2010
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2009-08-24
Svampbekämpning: 2010-05-21
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till OS7-23.2010: F örsöksnummer: LA-101-2009, ADB 07A564, skörd 2010
Försöksvärd: Naturbruksgymnasiet , Skolgatan 37, 291 73 Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2008-08-24
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT OS7-23.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan