Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-4011.2010, Sortförsök i vårkorn., med 2 st. försök
Syftet med planen: Sort*Behandling.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-4011.2010: F örsöksnummer: MC 915/10, ADB 07BH55, skörd 2010
Försöksvärd: Jahan Hansson , Vallby 835, 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd och gödsling 14/4-10.
Blockbehandling 2:or:
0,125 Flexity, 3/6-10.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-4011.2010: F örsöksnummer: LA-5--2010, ADB 07BH54, skörd 2010
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Helgegården, Skepparslövsv. 291 09 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2010-04-13
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-4011.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan