Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-550.2010, Havre. Sort*Utsädesmängd*Såtid, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-550.2010: F örsöksnummer: MC916/10, ADB 07BI19, skörd 2010
Försöksvärd: Mikael Rönnholm , Skarrie gård
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd och gödsling såtid 0 100422.
Sådd och gödsling såtid 1 100506.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-550.2010: F örsöksnummer: 507/10, ADB 07BI18, skörd 2010
Försöksvärd: Per-Erik Vikberg , Vittskövle 268 90 Svalöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Såtid 0 15 april såtid 1 29 april
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-550.2010: F örsöksnummer: LC-406-2010, ADB 07BI17, skörd 2010
Försöksvärd: Bo Svensson , Åstorpsvägen 68, 262 96 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd 0: 2010-04-19
Sådd 1: 2010-05-03
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-550.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan