Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-1071.2010, Bekämpning av mjöldagg i höstvete., med 1 st. försök
Syftet med planen: Syftet med försöksplanen är att finna tekniska och ekonomiskt lönsamma behandlingar mot mjöldagg i höstvete.
Kommentarer:
  Försök till L15-1071.2010: F örsöksnummer: LB-221-2010, ADB 152089, skörd 2010
Försöksvärd: Krister Olsson , Hagestad 39, 271 77 Löderup
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Växtskydd 1: 2010-05-20
Extra Cometbehandling: 2010-05-27
Växtskydd 2: 2010-06-02
Växtskydd 3: 2010-06-21
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-1071.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan