Försökspersonalen vid Hushållningssällskapet Kristianstad

Arne Ljungars | Sven Persson | Staffan Nilsson
ARNE LJUNGARS
Arne Ljungars
Arbetsområde   Försöksledare
e-post   Arne.Ljungars@hush.se
Telefon arbete   044-22 99 02 dir
044-22 99 00 vxl
Mobiltelefon   0708-94 53 52
SVEN PERSSON
Arbetsområde   Patrulledare Kristianstads-Ängelholmsområdet
e-post   Sven.Persson@hush.se
Telefon arbete   044-22 99 19 dir
044-22 99 00 vxl
Mobiltelefon   0708-94 53 73

STAFFAN NILSSON
Staffan Nilsson

Arbetsområde   Patrulledare Österlenområdet
e-post   staffan.nilsson@hush.se
Telefon arbete   0411-205 11
Mobiltelefon   0708-94 53 77
 
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan