Skåneförsökens uppgift är, enkelt uttryckt, att med hjälp av fältförsök undersöka de effektivaste odlingsmetoderna för det skånska lantbruket inom rådande regelsystem.

Styrkan ligger just i den lokala förankringen och att försöksresultaten utvärderas helt opartiskt.

Beslut om verksamheten fattas i Skåneförsökens ledningsgrupp som består av:

 • Lars Håkansson, Centralstyrelsen för försöksringar M-län, ordförande
 • Fredrik Jörgensen, Centralstyrelsen för försöksringar M-län
 • Per-Erik Helgesson, Försökskommittén L-län
 • Nils-Gustav Nilsson, SFO
 • Niklas Ingvarsson, Svenska Foder
 • Desirée Börjesdotter, Lantmännen
 • Gunilla Berg, Växtskyddscentralen, Alnarp
 • Tina Henriksson, Lantmännen
 • Hans Thorell, Lantmännen
 • Sven-Olof Bernhoff, Skånefrö
 • Ann-Kristin Nilsson, Svenskt Växtskydd
 • Gunilla Frostgård, Yara
 • Dave Servin, Agri Väst
 • Lars Wiik, Hushållningssällskapet Skåne
 • Nils Yngveson, HIR Skåne AB
 • Stefan Lundmark HIR Skåne AB
 • Lisa Germundsson, Partnerskap Alnarp
 • Ola Sixtensson, försöksledare Hushållningssällskapet Skåne

Det är försöksverksamheten vid Hushållningssällskapet Skåne som ansvarar för fältförsökens utförande och Skåneförsökens budget.

Ett stort arbete läggs också härifrån på att söka extern finansiering från många olika håll.
Allt för att få en så omfattande och bred verksamhet som möjligt.

/uppdaterat 16 juni 2015

 
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan