Försöksverksamheten vid Hushållningssällskapet Malmöhus
Våra försöksstationer i f d Malmöhus län är:
Borgeby | Tofthög
... med verksamhets- och administrativ ledning i Borgeby.
  • Vi utför försök i alla lantbruksgrödor samt i frilandsodlingar av grönsaker och frukt.

  • Vi är godkända för utförande av GEP-försök.
Verksamhets- och administrativ ledning
Adress HS Malmöhus, Borgeby Slottsväg 11
237 91  Bjärred
Fax 046-70 61 35
Per-Göran Andersson    

Per-Göran Andersson, Försöksledare/Chef

Telefon 046-71 36 50

Mobil     0708-16 10 50
<< Borgeby försöksstation
Adress HS Malmöhus, Borgeby Slottsväg 11
237 91  Bjärred
Fax 046-70 61 35
Bilfrakt Borgeby Gård                      237 91 Bjärred
    

Jörgen Mårtensson
Fältförsöksledare

046-71 36 55

Jörgen Esbjörnsson
Bitr. Fältförsöksledare
046-71 36 35  
Hans-Olof Johnsson
Försökstekniker
046-71 36 53  
Fredrik Hansson
Försökstekniker Markkartering
046-71 36 56  
Sune Helmersson
Försökstekniker
046-71 36 57  
Anders Håkansson
Försökstekniker
046-71 36 52  
Simon Månsson
Försökstekniker
046-71 36 59  
Joel Månsson
Försökstekniker
046-71 36 55  
Dan Rasmusson
Försökstekniker
046-71 36 68  
Gun-Britt Sobieski Larsson
Assistent - Adm.
046-71 36 03  
<< Tofthög Försöksstation
Adress Box 40                                274 54  Skivarp
Fax 0411-53 24 04
Bilfrakt Tofthögs Gård              Skivarp
 

Mats Ingvarsson
Fältförsöksledare

0411-53 22 60

046-71 36 42

Ulf Hersvall
Försökstekniker
0411-53 22 60 0733-76 60 80
Karl-Ola Jönsson
Försökstekniker
0411-53 22 60 0705-16 13 61
Leonard Nyman
Försökstekniker
0411-53 22 60 0708-53 21 22
Ing-Marie Olsson
Försökstekniker
0411-53 22 60 0708-36 12 83
Patrullbil 0708-16 10 61
 
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan