Skåneförsök  
Jordbrukardagarna  

2017 | 16 | 15 | 14 | 13 | 1211 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02
2020 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10

Skåneförsökens verksamhet 2013
Rapport Länkarna nedan ger dig all information om försöksplanen på hemsidan inklusive rapporten
Jordbearbetning

Försök med reducerad jordbearbetning

Växtnäring

Organiska gödselmedel till höstvete

Kvävestrategi i vårkorn
Kvävestrategi i höstvete (endast rapport)
Sprid ekogödsel på våren (endast rapport)
Kaliumgödsling till ensilagemajs (endast rapport)
Biogödsel i höstvete
Gödsling med svavel, fosfor, kalium och bor till åkerböna (endast rapport)
Stråförkortning och kvävegödsling i maltkorn
Ogräs

<< Sammanfattning – ogräsförsök i spannmål och majs

Åkerven och örtogräs i höstvete höst och vår (endast rapport)
Losta och örtogräs i höstvete, vår
Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår
Rajgräs och örtogräs i höstvete, höst och vår
Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår (endast rapport)
Örtogräs i höstvete, höst och vår
Örtogräs i höstvete, särskilt vallmo höst och vår

Örtogräs i vårkorn L5-400 (endast rapport)

Ogräsförsök i majs (endast rapport)
Ogräsbekämpning i vallinsådd och efterverkan vallåret (endast rapport)
Vall och grovfoder

Tre eller fyra skördar av vallen? Kattarp | Önnestad

Sortförsök i...
Höstvete
Höstråg
Rågvete
Höstkorn
Vårvete
Vårkorn
Havre
Ärter
Åkerböna

Ensilagemajs

Våroljeväxter

Höstraps Linjesorter OS 23 | Hybridsorter OS 21,
OS 24

Odlingssystem i höstvete
Såtid i höstvete och vårsäd
Växtskydd
Sammanfattning
Effektjämförelser för olika fungicider
Behandlingsstrategier i höstvete mot svartpricksjuka
Gulrostbekämpning i höstvete – höstbehandling
Strategier med betning mot gulrost i höstvete
Behandlingstidpunkter mot gulrost i höstvete
Strategi mot rost i höstvete i Sydsverige
Strategi i höstråg
Strategier för svampbekämpning i vårvete
Strategi mot kornrost och kornets bladfläcksjuka i vårkorn i Sydsverige.
Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn
Potatisbladmögel 2013

Omslag Skåneförsöken 2012

Beställning av skriften: kontakta
HS-Malmöhus eller HS-Kristianstad

Övrigt från skriften
Innehåll, Statistiska begrepp
Förord
Tack!
Ämneskommittéer/Ämnesområde
Jordbruksverksamheten i Skåne 2013
Skånes jordbruksområden
Försöksringarna i Malmöhus (län)
Försöksringarna i Kristianstads (län)
Väder mars-september 2013
Priser och kostnader 2013
Skördeprodukter
Hela boken
202 sidor Skåneförsök 2013
   
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan