Skåneförsök  
Jordbrukardagarna  

2017 | 16 | 15 | 14 | 13 | 1211 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02
2020 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10

Skåneförsökens verksamhet 2006
Rapport
(pdf)
Länkarna nedan ger dig all information om försöksplanen på hemsidan inklusive rapporten
Sortförsök

Höstvete L7-1017 | L7-1015 | L7-105

Höstråg

Rågvete

Höstkorn

Vårvete

Vårkorn L7-4011 | L7-401

Havre

Ärter

Åkerböna

Majs L6-703 | L6-704

Sortförsök i höst- och vinterpotatis
L7-710 | L7-711

Övriga försök

Vallfröblandningar i intensiva skördesystem
L6-4427 | L6-4428

Reducerad jordbearbetning

Gödslingsstrategi i höstvete

Kvävegödsling till maltkorn

Odlingsåtgärdernas påverkan på stärkelseskörden

Flerfaktoriella försök i maltkorn

Ogräsbekämpning

Vårkorn, örtogräs

Höstvete, örtogräs + åkerven

Höstvete, örtogräs + vitgröe

Höstvete, örtogräs + renkavle
Höstvete örtogräs

Höstraps, ogräsbekämpning

Majs, ogräsbekämpning

Fungicider i stråsäd 2006

Svampsjukdomar i vårkorn
Svampbehandlingar i höstvet. Dos/dosblandningar
Tidpunktens betydelse för behandlingseffekten i höstvete
DTR och axfusarios i höstvete
Behandlingsstrategier i höstvete

Svensk Raps
Höstraps - Sort OS7-23 | OS7-24

Höstraps - Sortblandning

Kväve till höstraps

Svampbehandling i höstraps

Mikronäring till oljeväxter

Beställning av skriften: kontakta
HS-Malmöhus
eller HS-Kristianstad

Övrigt från skriften
Innehåll
Förord:
Odlingssäsongen 2005-2006.
Vädret under odlingssäsongen.
Skåneförsöken - till för den skånska bonden.
Ny finansieringsmodell - igen.
Hemsida.
Jordbruksförsöksverksamheten i Skåne 2006
Försöksringarna i Malmöhus (län)
Försöksringarna i Kristianstads (län)
Ledningsgruppen. Ringarnas centralstyrelse i Malmöhus (län)
Försökskommittén i Kristianstads (län)
Adressuppgifter till försökspersonal på
HS Malmöhus och Hushållningssällskapet i Kristianstads (län)

Karta över Skånes jordbruksområde

Övriga rapporter i skriften —
försöken finns ej på hemsidan.

Höstraps- Utsädesmängd, såteknik

Vårraps - radavstånd

Oljelin - Sort

Timotej & Ängssvingelfrö - Svampbekämpning

Långliggande regionala försök med kalk.
Jordanalysdata i tre skånska försök 1999-2005.
Potatisbladmögel och torrfläcksjuka 2004-2006
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan