Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Lista över alla försöksplaner 2007. Klicka på "All info" så får du veta allt om försöken.
  Plan-
nummer
Antal
försök
Plannamn Övrig information om planen
All info L15-1011.2007
4
Effektjämförelser. Jämförelser mellan olika produkters effekt mot Septoria tritici.
All info L15-1050.2007
4
Fungicidförsök i höstvete. Behandlingar mot svampsjukdomar i höstvete med inriktning på strategier. Sponsorförsök.
All info L15-1070.2007
4
Fungicidförsök i höstvete. Behandlingar mot svampsjukdomar i höstvete med inriktning på strategier. Sponsorförsök.
All info L15-4010A.2007
3
Fungicidförsök i vårkorn. Stratigiförsöksplan i vårkorn.
All info L15-4410.2007
4
Odling av maltkorn. Fyra faktorers inverkan på kvalitén.
All info L15-5010.2007
1
Strategiförsöksplan i havre Försöksplanen ska finna tekniska och ekonomiskt lönsamma behandlingar mot svampsjukdomar i havre
All info L2-4048 2007
2
Reducerad jordbearbetning
All info L2-4142 2007
1
Såteknik-jordbearbetning-radavstånd i majs Att undersöka effekten av olika metoder för att etablera majs under olika förhållandet i landet
All info L3-0010 2007
1
Växtföljd och skörderester
All info L3-2274.2007
5
Gödslingsstrategier i höstvete. Att bestämma optimal kväve- och svavelgiva i sorterna Gnejs och Opus (tidigare Kris)med stråsäd som förfrukt vid olika kvävegödslingsstrategier, samt att belysa P-behovet hos höstvete på hösten.
All info L3-2275.2007
5
Kväve till maltkorn. Att bestämma optimal kvävegiva till maltkorn vid olika tillförselmetoder.
All info L3-9010
1
Fånggröda till höstvete Att jämföra etablering av fånggrödor,vid olika såtidpunkter före och efter skörd av höstvete.Efterverkanseffekten mäts genom odling året efter av korn.
All info L5-2424.2007
4
Ögräsbekämpning i höstvete; örtogräs + åkerven. Sponsorförsök. Här ges företagen möjlighet att testa sina produkter och jämföra med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken och Växtskyddscentralen testar ofta något lågdos-alternativ.
All info L5-2435.2007
2
Ogräsbekämpning i höstvete; örtogräs + vitgröe. Sponsorförsök. Här ges företagen möjlighet att testa sina produkter och jämföra med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken och Växtskyddscentralen testar ofta något lågdos-alternativ.
All info L5-2450.2007
3
Ogräsbekämpning i höstvete; örtogräs + renkavle. Sponsorförsök. Här ges företagen möjlighet att testa sina produkter och jämföra med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken och Växtskyddscentralen testar ofta något lågdos-alternativ.
All info L5-3021.2007
3
Ogräsbekämpning i höstvete; örtogräs. Sponsorförsök. Här ges företagen möjlighet att testa sina produkter och jämföra med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken och Växtskyddscentralen testar ofta något lågdos-alternativ.
All info L5-400 2007
2
Örtogräs i vårkorn Olika preparats verkan på ogräs och skörd.
All info L5-8000.2007
4
Ogräsbekämpning i höstraps.
All info L5-840 2007
2
Ogräsreglering, Örtogräs i majs. Olika preparats effektivitet mot ogräs i majs.
All info L6-701 2007
1
Sortförsök i kärnmajs Provning av sorter till mogen skörd.
All info L6-703 2007
2
Sortförsök i majs Provning av sorter till majsensilage.
All info L6-704 2007
2
Sortförsök i majs Provning av sorter till majsensilage.
All info L7-1015.2007
5
Sortförsök i höstvete. Sort * Behandling.
All info L7-1017.2007
5
Sortförsök i höstvete. Sort * Behandling.
All info L7-105.2007
6
Sortförsök i höstvete. Sort * Behandling.
All info L7-201.2007
3
Sortförsök i höstråg. Sort * Behandling.
All info L7-212.2007
3
Sortförsök i rågvete. Sort * Behandling.
All info L7-215.2007
3
Höstkorn. Sort * behandling.
All info L7-301.2007
3
Sortförsök i vårvete. Sort * Behandling.
All info L7-401.2007
7
Sortförsök i vårkorn. Sort * Behandling.
All info L7-4011.2007
2
Sortförsök i vårkorn. Sort * Behendling
All info L7-501.2007
3
Sortförsök i havre. Sort * Behandling.
All info L7-550.2007
3
Havre. Sort*Utsädesmängd*Såtid
All info L7-610.2007
3
Sortförsök i ärter.
All info L7-613 2007
1
Åkerbönor. Sortförsök Sortprovning i Åkerböna
All info L7-710 2007
1
Sortförsök i färskpotatis Sort * Kväve * Skördetid
All info L7-711N 2007
1
Matpotatis Sortprövning samt kväve-nivåer
All info LM3-2263
2
Adsorption och fixering av ammonium i lerjord Att se olika jordarters kaliumfixerande kapacitet
All info LS3-9009.2007
4
Ettårigt systemförsök med höstvete. Att jämföra odlingsekonomin i två höstvetesorter vid varierande intensitet av utsädesmängd, N-gödsling och växtskydd.
All info M3-2280 2007
1
Optimal kvävegödsling till ensilagemajs Att fastställa en optimal kvävegiva till ensilagemajs.
All info M3-3095
1
Fosfor och kaliumtillförsel på kalkhaltiga jordar. 3 försök per år läggs på kalkrika jordar då indikationer finns på att både fosfor o kaliumförsörjning försämras vid höga kalknivåer i marken.
All info M3-3097 2007
1
Optimal fosforgödsling till ensilagemajs Målet är att fastställa om det föreligger ett behov av en startgiva med fosfor.
All info OS15-8420.2007
3
Fungicidbehandling i höstraps.
All info OS3-185.2007
4
N-gödsling till höstraps. Att jämföra olika N-nivåer till höstraps.
All info OS3-186-1.2007
2
Mikronäring till höstraps.
All info OS6-1055
1
Stråförkortning Timotejfrövall
All info OS7-1 2007
1
Sortförsök i vårraps OS-försök
All info OS7-214.2007
1
Höstraps-Sortblandning.
All info OS7-23.2007
4
Sortförsök i höstraps. Linjesorter.
All info OS7-24.2007
3
Sortförsök i höstraps. Hybridsorter.
All info VS/HS05-1.2007
4
Odlingsåtgärders påverkan på stärkelseskörden.
 
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan