Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Lista över alla försöksplaner 2013. Klicka på "All info" så får du veta allt om försöken.
  Plan-
nummer
Antal
försök
Plannamn Övrig information om planen
All info D3-2289-13
6
Optimal kvävegödsling på våren till höstraps
All info HU-1332
1
Förändringar i Septoria-populationen
All info L15-1020-2013
2
Gulrostbekämpning i höstvete.
All info L15-1025
1
Strategier med betning mot gulrost i höstvete.
All info L15-1026-2013
1
Vårbehandling "timing" mot gulrost i höstvete.
All info L15-7101-2013
2
Sprutning med fungicider mot bladmögel i potatis.
All info L15-8422.2013
2
Bekämpning av Phoma (torröta) i höstraps
All info L2-4048-2013
3
Reducerad jordbearbetning.
All info L3-0010-2013
1
Växtföljd och skörderester.
All info L3-0014-2013
2
Avloppsslam-effekt på gröda och jord.
All info L3-1030
2
Kvävegödsling höstvete. Kvävegödsling höstvete.
All info L3-2290.2013
4
Kvävestrategi i höstvete
All info L3-2291
3
Kvävestrategi till maltkorn. Kvävestrategi till maltkorn.
All info L3-2292
1
Kvävegödsling och stråförkortning i korn. Kvävegödsling och stråförkortning i korn.
All info L5-2424-2013
1
Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
All info L5-2426.2013
1
Losta och örtogräs i höstvete, vårbehandling
All info L5-2426-2013
1
Losta och örtogräs i höstvete. Vårbehandling.
All info L5-2427-2013-001
1
Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår
All info L5-2428-2013
1
Rajgräs och örtogräs i höstvete, höst och vår.
All info L5-2450-2013
3
Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår
All info L5-3021-2013
2
Örtogräs i höstvete, höst och vår.
All info L5-3024-2013
1
Örtogräs, speciellt vallmo i höstvete,höst och vår.
All info L5-8010-2013
2
Örtogräsbekämpning i höstraps.
All info L5-840.2013
2
Ogräsbekämpning i ensilagemajs
All info L6-5010-2013
1
Intensivt skördade vallar.
All info L6-701.2013
3
Kärnmajs sortförsök
All info L6-703.2013
2
Sortförsök Ensilagemajs
All info L6-730.2013
1
Kaliumgödsling till ensilagemajs.
All info L7-101.2013
6
Höstvete. Sort*behandling.
All info L7-170.2013
4
Såtid Höstvete/Vårsäd
All info L7-201-2013
3
Höstråg. Sort*behandling.
All info L7-212.2013
3
Sort*Behandling Rågvete
All info L7-215-2013
3
Höstkorn. Sort*behandling.
All info L7-301 2013
3
Sortförsök i vårvete Sortförsök i vårvete
All info L7-401.2013
7
Vårkorn Sort * behandling
All info L7-501.2013
3
Sort * behandling Havre
All info L7-610 2013
3
Sortförsök ärter. Sortförsök ärter.
All info L7-613.2013
1
Sort * behandling Åkerbönor
All info L9-1011-2013
3
Effekt och förändring hos fungicider i höstvete i Skåne.
All info L9-1050-2013
3
Strategi mot Septoria tritici.
All info L9-1070-2013
3
Strategi mot rost i höstvete.
All info L9-2015-2013
3
Svampstrategi i höstråg.
All info L9-3040-2013
1
Svampbekämpning i vårvete.
All info L9-4011-2013
2
Strategi mot främst kornrost och kornets bladfläcksjuka i vårkorn i Sydsverige.
All info L9-4040-2013
2
Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn.
All info L9-8440.2013
3
Strategi och preparatjämförelse, för bekämpning av bomullsmögel/svartfläcksjuka i höstoljeväxter
All info LS3-9011-3-2013
4
Ettårigt systemförsök med höstvete.
All info M3-1010 2013
2
Organiska gödselmedel till höstvete. Organiska gödselmedel till höstvete.
All info M3-1020 2013
1
Biogödsel i höstvete. Biogödsel i höstvete.
All info OS3-188-1.2013
4
N-gödsling till höstraps
All info OS3-191
1
Organisk gödsel till höstraps.
All info OS7-1-2013
1
Vårraps. Sortförsök.
All info OS7-21.2013
2
Höstraps. Sortförsök-Hybridsorter.
All info OS7-23.2013
3
Höstraps Linjesortförsök
All info OS7-24.2013
4
Höstraps. Sortförsök-Hybridsorter.
All info R1-143M-2013
2
Strukturkalkning.
All info R4-9902
1
Kvickrot - tid för stubbearbetning
All info R4-9902.2013
0
Kvickrot - tid för stubbearbetning
All info R4-9903.2013
1
Kvickrot - mellangröda och putsning
All info R5-1147.2013
2
Samodling av lupin och stråsäd
All info R5-1220.2013
2
Uthållig kontroll av gräsogräs - renkavle
All info R5-1801.2013
1
Radhacknings- och radsprutningsförsök
All info R6-5010.2013
1
Intensivt skördade vallar
All info R6-821.2013
1
Utveckling av sortprovn. av ensilagemajs
All info R7-0309-2013
0
Fusariumtest vårvete.
All info R7-109-2013
2
Fusariumtest SE.
All info R7-309 2013
2
Fusariumtest-vårsäd Fusariumtest-vårsäd
All info R7-316.2013
1
Vårvete. Vårrågvete. Ekologisk odling
All info R7-614.2013
1
Åkerböna, sortförsök. Ekologsk odling
All info R7-616.2013
1
Ärter, sortförsök. Ekologisk odling
All info R7-619.2013
1
Lupin sortförsök. Ekologisk odling
All info R7-7112.2013
2
Matpotatis Sortförsök, eo
All info R9-7015.2013
1
Alternaria sortförsök med potatis
All info R9-8010.2013
1
Ozonbehandling av utsädespotatis
All info R9-8900.2013
1
Ogräsbekämpning i höstraps
All info SFO-1160B.2013
0
Rödklöverfrövall, putsning
All info SFO-2170-2013
1
Rödklöver. Strängläggning & Reglone vid olika tidpunkter.
All info SFO5-1180A.2013
2
Bekämpning av gräsogräs i ängsgröe
 
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan