Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Lista över alla försöksplaner 2012. Klicka på "All info" så får du veta allt om försöken.
  Plan-
nummer
Antal
försök
Plannamn Övrig information om planen
All info BAS15-1600.2012
2
Gulrostvakt i höstvete Gulrostvakt i höstvete
All info D3-2289-12
4
Optimal kvävegödsling på våren till höstraps.
All info HST-1203.2012
1
Samodling majs och åkerböna
All info HU-1220.2012
1
Förändringar i Septoria-populationen
All info L/SFO-1058-2012
2
Stråförkortning i ängssvingelfrövall.
All info L13-4050
1
Havrebladlöss i vårkorn
All info L13-5050
1
Havrebladlöss i havre
All info L15-1011.2012
3
Effekt och förändring hos fungicider i höstvete i Skåne
All info L15-1020
2
Gulrostbekämpning i höstvete Gulrostbekämpning i höstvete
All info L15-1070.2012
3
Strategi mot rost i höstvete i Sydsverige
All info L15-4001-2012
1
Betning mot flygsot och kornets bladfläcksjuka i vårkorn.
All info L15-4002
1
Betning mot Bipolaris i vårkorn
All info L15-4510-2012
2
Svampbekämpning i höstkorn.
All info L15-6050A-2012
1
Strategi för svampbekämpning i åkerböna.
All info L15-7101
2
Sprutning med fungicider mot bladmögel i potatis
All info L15-8422.2012
3
Bekämpning av Phoma (torröta) i höstraps
All info L15-8440.2012
3
Preparatjämf. strategi för bek. av svampsjukdomar i höstraps
All info L15-8450-2012
2
Bekämpning av gråmögel i höstraps.
All info L2-4048-2012
3
Reducerad jordbearbetning.
All info L3-0010.2012
1
Växtföljd och skörderester Försöket skall belysa vallens och skördebehandlingens inverkan på markens mulltillstånd, struktur och bördighet.
All info L3-0014.2012
2
Avloppsslam-effekt på gröda och jord.
All info L4-1100.2012
1
Etablering av cikoria i vårsäd
All info L5-2424-2012
1
Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
All info L5-2426-2012
2
Losta och örtogräs i höstvete, vårbehandling.
All info L5-2427.2012
1
Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår
All info L5-2428.2012
1
Rajgräs och örtogräs i höstvete, höst och vår Rajgräs och örtogräs i höstvete, höst och vår
All info L5-2440.2012
1
Bekämpning av hönshirs och örtogräs i vårvete
All info L5-2450-2012
3
Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår.
All info L5-3021.2012
2
Örtogräs i höstvete, höst och vår Örtogräs i höstvete, höst och vår
All info L5-3024
1
Örtogräs Örtogräs, speciellt vallmo i höstvete, höst och vår
All info L5-402.2012
1
Örtogräs, speciellt näva i vårkorn
All info L5-6081.2012
1
Kemisk bekämpning av skräppa i etablerad vall, efterverkan
All info L5-8010.2012
3
Örtogräsbekämpning i höstraps.
All info L5-840.2012
2
Ogräsbekämpning i ensilagemajs
All info L6-5010.2012
1
Intensivt skördade vallar.
All info L6-703.2012
2
Majs. Sortförsök
All info L6-730.2012
1
Kalimugödsling till ensilagemajs.
All info L7-0301
2
Vårvete sort x behandling
All info L7-0501B2012-006
1
Havre.Sort-Behandling.
All info L7-101-2012
6
Höstvete. Sort*behandling.
All info L7-170.2012
4
Såtid Höstvete/Vårsäd
All info L7-201-2012
3
Höstråg. Sort*behandling.
All info L7-212-2012
3
Rågvete. Sort*behandling.
All info L7-215-2012
3
Höstkorn. Sort*behandling
All info L7-301-2012
1
Sort * behandling vårvete
All info L7-312
1
Vårrågvete. Sort * behandling
All info L7-401.2012
7
Vårkorn. Sort * behandling
All info L7-501.2012
2
Sort * behandling havre
All info L7-610-2012
3
Ärter. Sortförsök.
All info L7-613.2012
1
Åkerbönor. Sort * behandling
All info L7-661-2012
3
Åkerböna. Såteknik *utsädesmängd.
All info L9-1050-2012
3
Strategi mot Septoria Tritici
All info L9-4010b-2012
2
Strategi mot främst kornrost och kornets bladfläcksjuka i vårkorn i Sydsverige
All info L9-4040-2012
2
Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn
All info LS3-9011-1.2012
4
Ettårigt systemförsök med höstvete.
All info M3-1010.2012
2
Organiska gödselmedel till Höstvete.
All info M3-2278D.2012
4
Kväve till höstvete vid olika markförutsättningar.
All info M3-2287-1.2012
3
Kvävebehov i höstkorn
All info OS3-188-1.2012
4
N-gödsling till höstraps
All info OS7-1-2012
1
Vårraps-Sortförsök.
All info OS7-23.2012
3
Höstraps. Sortförsök-Linjesorter.
All info OS7-24.2012
2
Höstraps. Sortförsök-Hybridsorter.
All info R1-143M.2012
2
Strukturkalkning.
All info R13-1015.2012
3
Rödsotvirus i höstvete Rödsotvirus i höstvete
All info R3-1037
1
Markkemiska studier - kalktillstånd
All info R3-9001-5
4
Bördighetsförsök.
All info R3-9001-6
4
Bördighetsförsök.
All info R4-9801.2012
2
Alvluckring-förfukt till matpotatis
All info R4-9803.2012
1
Alvluckring-förfrukt till fabrikspotatis
All info R4-9804.2012
1
Alvluckring-förfrukt till fabrikspotatis
All info R4-9902.2012
2
Kvickrot - tid för stubbearbetning
All info R4-9903.2012
2
Kvickrot - mellangröda och putsning
All info R6-3521.2012
0
Kontroll av skräppor från markens fröbank.
All info R6-5010.12
1
Intensivt skördade vallar
All info R7-109
1
Fusariumtest Fusariumtest
All info R7-309.2012
1
Fusariumtest, vårsäd
All info R7-309-2012
1
Fusariumtest vårsäd.
All info R7-316.2012
1
Vårvete. Sortförsök e.o.
All info R7-614.2012
1
Åkerböna, Ekol. odling
All info R7-616.2012
1
Ärter, sortförsök, e.o.
All info R7-7112.2012
2
Matpotatis, sortförsök ekologiskt odlat
All info SFO-1074
1
Ängssvingelfrövall. Skördemetod.
All info SFO-1160B.2012
1
Rödklöverfrövall, putsning.
All info SFO-2170
1
Rödklöver. Strängläggning och Reglone, olika tidpunkter.
All info SFO5-1180.2012
1
Bekämpning av gräsogräs i ängsgröe
 
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan