Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Lista över alla försöksplaner 2004. Klicka på "All info" så får du veta allt om försöken.
  Plan-
nummer
Antal
försök
Plannamn Övrig information om planen
All info L15-1010 2004
5
Sprutning med fungicider i höstvete
All info L15-1011 2004
5
Strategiserie, fungicider i höstvete
All info L15-1012 2004
3
Bekämpning av vetets bladfäcksjuka (DTR) i höstvete
All info L15-1013 2004
3
Greeningeffekt, fungicider i höstvete
All info L15-4010 2004
5
Sprutning med fungicider i vårkorn
All info L2-4048-3 2004
2
Reducerad jordbearbetning Att jämföra skördenivåer från konventionell jordbearbetning med dagens teknik för reducerad jordbearbetning under en femårig växtföljdsperiod.
All info L3-0000 2004
0
Halm-kväve För studium av kvävets effekt vid halmnedbrytning.
All info L3-0010 2004
1
Växtföljd och skörderester Belysa vallens och skörderestbehandlingens inverkan på markens mulltillstånd, struktur och bördighet
All info L3-2254 2004
5
Kvävestrategi till maltkorn bestämma optimal kvävegiva till maltkorn med stråsäd eller sockerbetor samt förfrukt vid olika kvävegödslingsstrategier.
All info L3-2259 2004
4
Etablering av fånggröda i höstvete Att finna arter och sorter lämpliga för insådd av fånggröda i höstvete på våren alt. försommaren.
All info L3-2272 2004
5
Ettårigt försök med kväve och svavel till höstvete Syfte att bestämma optimal kväve- och svavelgiva i sorterna Gnejs och Kris med stråsäd som förfrukt vi olika kvävegödslingsstrategier.
All info L3-6070
2
Mangangödsling till vårkorn
All info L3-8008 2004
1
Fastliggande försök med P och K Studera olika odlingsåtgärders inverkan på markens bördighet.
All info L5-2424.2004
5
Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + åkerven. Sponsorförsök. Här ges företagen möjlighet att testa sina marknadsprodukter och nya produkter och jämföra dessa med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken, VCS, Länsstyrelsen m fl väljer ofta intressanta lågdosalternativ.
All info L5-2450.2004
3
Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + renkavle. Sponsorförsök. Här ges företagen möjlighet att testa sina marknadsprodukter och nya produkter och jämföra dessa med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken, VCS, Länsstyrelsen m fl väljer ofta intressanta lågdosalternativ.
All info L5-3021.2004
5
Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs. Sponsorförsök. Här ges företagen möjlighet att testa sina marknadsprodukter och nya produkter och jämföra dessa med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken, VCS, Länsstyrelsen m fl väljer ofta intressanta lågdosalternativ.
All info L5-4000 2004
5
Bekämpning av örtogräs i vårkorn
All info L5-4110 2004
1
Bekämpning av åkertistel i vårsäd
All info L5-6602 2004
2
Ogräsbekämpning i vallinsådd
All info L5-8000 2004
4
Ogräsbekämpning i höstraps. Sponsorförsök. Syftet är att prova olika produkters ogräseffekt i höstraps. Observera de olika behandlingstidpunkterna för produkterna.
All info L6-4425 2004
1
Vallfröblandningar i intensiva slåttersystem
All info L6-4426 2004
1
Vallfröblandning i intensiva slåttersystem-marknadsblandning
All info L7-1015 2004
5
Höstvete. Sort * svampbehandling. Syftet är att prova nya sorter och jämföra med redan etablerade sorter i Skåne. Halva försöket (2 av 4 block) svampbehandlas dels för att prova sorternas känslighet för svampangrepp, och sorternas avkastningspotential.
All info L7-105 2004
6
Höstvete. Sort * svampbehandling. Syftet är att prova nya sorter och jämföra med redan etablerade sorter i Skåne. Halva försöket (2 av 4 block) svampbehandlas dels för att prova sorternas känslighet för svampangrepp, och sorternas avkastningspotential.
All info L7-201 2004
3
Höstråg. Sort * svampbehandling Syftet är att prova nya sorter och jämföra med redan etablerade sorter i Skåne. Halva försöket (2 av 4 block) svampbehandlas dels för att prova sorternas känslighet för svampangrepp, och sorternas avkastningspotential.
All info L7-212 2004
3
Rågvete. Sort * svampbehandling Syftet är att prova nya sorter och jämföra med redan etablerade sorter i Skåne. Halva försöket (2 av 4 block) svampbehandlas dels för att prova sorternas känslighet för svampangrepp, och sorternas avkastningspotential.
All info L7-215 2004
3
Höstkorn. Sort * svampbehandling Syftet är att prova nya sorter och jämföra med redan etablerade sorter i Skåne. Halva försöket (2 av 4 block) svampbehandlas dels för att prova sorternas känslighet för svampangrepp, och sorternas avkastningspotential.
All info L7-301 2004
3
Sort * Behandling. Vårvete Att jämföra nya vårvetesorter med redan etablerade. Halva försöket svampbehandlas, för att få fram både sorternas mottaglighet för svampangrepp samt deras avkastningspotential.
All info L7-401 2004
7
Sort * Behandling. Vårkorn Jämföra nya med redan etablerade vårkornsorter. Halva försöket svampbehandlas för att få fram både sorternas mottaglighet för svampangrepp och deras avkastningspotential.
All info L7-4011 2004
3
Sort * Behandling. Vårkorn I försöket ingår ett stort antal sorter som odlas i övriga Europa och som ev kommer att marknadsföras längre fram. Svampbehandling utförs i halva försöket.
All info L7-501 2004
4
Sort * Behandling. Havre Jämföra nya med redan etablerade havresorter. Försöket svampbehandlas för att få fram både sorter och mottaglighet för svampangrepp och deras avkastningspotential.
All info L7-610 2004
4
Sortförsök i ärter Jämföra nya med redan etablerade sorter i ärter.
All info L7-818 2004
2
Beståndsetablering. Eko. Höstraps Jämföra odlingssäkerheten vid olika radavstånd i höstraps vid sådd i ekologisk odling
All info OS15-8420
3
Fungicidbehandling i höstraps. (OS-försök).
All info OS3-185.2004
3
N-gödsling till höstraps. (OS-försök).
All info OS5-913, 2004
1
Gräsogräs i Ängsgröefrövall, höst och vår
All info OS6-9312, 2004
2
Stråförkortning i Rödsvingelfrövall
All info OS7-1 2004
2
Sortförsök i vårraps OS-forsok
All info OS7-180.2004
4
Höstraps. Hybridsorter - såteknik (OS-försök).
All info OS7-212.2004
2
Höstraps. Utsädesmängd (OS-försök).
All info OS7-213.2004
1
Höstraps. Sortblandning (OS-försök).
All info OS7-23.2004
6
Höstraps. Sortförsök (OS-försök).
All info OS7-24. 04
4
Höstraps. Sortförsök (OS-försök).
All info SFO13-101, 2004
1
Bek. av klöverspetsvivel i rödklöverfrövall
All info SFO13-103, 2004
1
Bek. av klöverspetsvivel i vitklöverfrövall
 
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan