Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-4010B.2010, Strategi mot kornrost och kornets bladfläcksjuka i vårkorn., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-4010B.2010: F örsöksnummer: LB-235-2010, ADB 152155, skörd 2010
Försöksvärd: Per-Erik Helgesson , Eriksfält, 276 40 Löderup
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Växtskydd 1: 2010-06-02
Växtskydd 2: 2010-06-21
Växtskydd 3: 2010-07-02
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-4010B.2010: F örsöksnummer: MC 928/10, ADB 152156, skörd 2010
Försöksvärd: Henrik Malm , Steglarp 12, 231 94 Trelleborg
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Behandlingstidpunkter:
DC 30; 6-3/6-10, DC 30.
DC 37-39; 21/6-10, DC 39.
  Försöksplan Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
<< SLUT L15-4010B.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan