Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L6-701.2010, Kärnmajs sortförsök, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L6-701.2010: F örsöksnummer: LA-44-2010, ADB 064318, skörd 2010
Försöksvärd: Erik Jansson , Vittskövlevägen 15, 297 91 Vittskövle
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2010-05-01
Gödling 1 enligt plan: 2010-04-29
Gödsling 2 enligt plan: 2010-05-01
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L6-701.2010: F örsöksnummer: LA-45-2010, ADB 064319, skörd 2010
Försöksvärd: Ripa Lantbruks AB , Ripa Byaväg 20, 296 91 Åhus
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2010-05-01
Gödsling 1 enligt plan: 2010-03-15
Gödsling 2 enligt plan: 2010-04-23
Gödsling 3 enligt plan: 2010-05-01
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L6-701.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan