Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-629, Sortprovning sojabönor, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L7-629: F örsöksnummer: LA-65-2010, ADB 07BI23, skörd 2010
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Helgegården, Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2010-05-25
Gödsling enligt plan: 2010-05-25
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-629: F örsöksnummer: M-544-2010, ADB 07BI24, skörd 2010
Försöksvärd: Leif Bengtsson , Borgeby Gård 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-629
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan