Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-9000.2010, Ogräsförsök i majs, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-9000.2010: F örsöksnummer: LA-69-2010, ADB 152069, skörd 2010
Försöksvärd: Ola Lindvall , Norra Sandby 4266, 281 91 Hässleholm
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2010-05-03
Behandling 1 enligt plan: 2010-05-27
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-9000.2010: F örsöksnummer: LA-70-2010, ADB 152070, skörd 2010
Försöksvärd: Hushållningssällskapet, Helgegården , Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2010-05-03
Behandling 1 enligt plan: 2010-05-28
Behandling 2 enligt plan: 2010-06-08
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-9000.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan