Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: HST-1004.2010, Matpotatis efter sanerande grödor, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till HST-1004.2010: F örsöksnummer: LA-18-2010, ADB HT1054, skörd 2010
Försöksvärd: Hushållningssällskapet, Helgegården , Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sättning: 2010-05-11
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT HST-1004.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan