Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: SFO-1160.2010, Rödklöverfrövall, putsning, med 1 st. försök
Syftet med planen: Att studera hur putsning påverkar olika sorter av rödklöver.
Kommentarer:
  Försök till SFO-1160.2010: F örsöksnummer: LB-240-2010, ADB 063433, skörd 2010
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2010-05-06
Putsat: 2011-05-16
  Karta karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT SFO-1160.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan