Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L13-6060.2010, Bekämpning av insekter och svamp i åkerböna, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L13-6060.2010: F örsöksnummer: LA-82-2010, ADB 152192, skörd 2010
Försöksvärd: Ulf Lindqvist , Gonarps Boställe, 262 91 Ängelholm
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2010-04-16
Ogräs 1: 2010-06-06
Behandling 1 enligt plan: 2010-06-08
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L13-6060.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan