Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-6050, Strategi för svampbekämpning i åkerböna, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-6050: F örsöksnummer: MB - 546 - 2010, ADB 152178, skörd 2010
Försöksvärd: Lars Håkansson , Västergård , 260 22 Tågarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-6050
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan