Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-8010.2012, Örtogräsbekämpning i höstraps., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till L5-8010.2012: F örsöksnummer: LB-242-2011, ADB 05B119, skörd 2012
Försöksvärd: Bollerups Lantbruksinstitut , Bollerup, 273 94 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2011-08-23
Ogräs 1: 2011-08-24
Ogräs 2: 2011-08-31
Ogräs 3: 2011-09-10
Ogräs 4: 2011-09-17
Ogräs 5: 2010-03-23
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-8010.2012: F örsöksnummer: 307/11, ADB 05B120, skörd 2012
Försöksvärd: Olof Assarsson , Reslöv 42 , 240 30 Marieholm
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd 23/8-11
1:a behandlingen 24/8-11
2:a behandlingen 1/9-11.
3:e behandlingen 12/9.
4:e behandlingen 27/9.
5:e behandlingen 12/4.
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-8010.2012: F örsöksnummer: 309/11, ADB 05B122, skörd 2012
Försöksvärd: Bengt Pålsson , Bodarp 43 , 231 94 Trelleborg
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandling enligt plan : 27/8-11
Behandling enligt plan : 1/9-11.
Behandling enligt plan: 12/9.
Behandling enligt plan: 27/9.
Behandling enligt plan: 12/4.
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-8010.2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan