Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS3-188-1.2012, N-gödsling till höstraps, med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till OS3-188-1.2012: F örsöksnummer: LB-240-2011, ADB 03P002, skörd 2012
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2011-09-03
Gödsling 1: 2011-09-03
Gödsling 2: 2012-03-14
Gödsling 3: 2012-04-16
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Försök till OS3-188-1.2012: F örsöksnummer: 303/11, ADB 03P003, skörd 2012
Försöksvärd: Bertil Nilsson , Nybo Tirup 2610 , 268 90 Svalöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd och gödsling enligt plan 24/8.
Försöksgödsling enligt plan vår 7/3-12.
Försöksgödsling enl.plan 17/4.
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort.
  Försök till OS3-188-1.2012: F örsöksnummer: 304/11, ADB 03P004, skörd 2012
Försöksvärd: Jeppa Olanders , Kronoslätt , 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd och gödsling enligt plan 2/9-11.
Försöksgödsling enl. plan vår 13/3-12.
Försöksgödsling enl. plan 17/4.
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till OS3-188-1.2012: F örsöksnummer: LA-74-2011, ADB 03P001, skörd 2012
Försöksvärd: Per Nilsson , Folkestorps Gård, 295 95 Degeberga
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2011-08-23
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT OS3-188-1.2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan