Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-170.2012, Såtid Höstvete/Vårsäd, med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till L7-170.2012: F örsöksnummer: LB-259-2011, ADB 07BJ74, skörd 2012
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd 1: 2011-09-15
Sådd 2: 2011-09-30
Sådd 3: 2011-10-14
Sådd 4: 2011-11-01
Sådd 5: 2012-03-28
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-170.2012: F örsöksnummer: MB-323-2011, ADB 07BJ76, skörd 2012
Försöksvärd: Leif Bengtsson , Alnarps egendom , 230 53 Alnarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första såtid: 17/9.
Andra såtid: 5/10.
Tredje såtid: 7/10.
Fjärde såtid: 1/11.
Femte såtid: 14/11.
Sjätte såtid: 30/3.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-170.2012: F örsöksnummer: MA-342-2011, ADB 07BJ75, skörd 2012
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första såtid: 17/9.
Andra såtid: 5/10.
Tredje såtid: 17/10.
Fjärde såtid: 1/11.
Femte såtid 14/11.
Sjätte såtid: 30/3.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-170.2012: F örsöksnummer: MC-324-2011, ADB 07BJ77, skörd 2012
Försöksvärd: HS Malmöhus , Försöket i Ormastorp , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första såtid: 26/9.
Andra såtid: 17/10.
Tredje såtid: 25/10.
Fjärde såtid: 7/11.
Femte såtid 30/3.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-170.2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan