Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: LS3-9011-1.2012, Ettårigt systemförsök med höstvete., med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till LS3-9011-1.2012: F örsöksnummer: LB-249-2011, ADB 03P018, skörd 2012
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2011-09-20
Gödning 1: 2012-03-15
Gödning 2: 2012-04-18
Växtskydd 1: 2012-05-07
Gödning 3: 2012-05-23
Växtskydd 2: 2012-05-24
Växtskydd 3: 2012-06-18
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till LS3-9011-1.2012: F örsöksnummer: 328/11, ADB 03P020, skörd 2012
Försöksvärd: Smygehamns maskinstation , Östra Torp 351 , 231 78 Smygehamn
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd 29/9
Försöksgödsling enligt plan tidp. 1: 15/3-12.
Försöksgödsling enligt plan tidp. 2: 16/4.
Behandling enligt plan tidp. 3: 8/5
Behandling enligt plan tidp. 4: 21/5.
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till LS3-9011-1.2012: F örsöksnummer: LA-78-2011, ADB 03P017, skörd 2012
Försöksvärd: Furulunds Jordbruksförvaltning , Nymö, 290 34 Fjälkinge
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2011-09-28
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till LS3-9011-1.2012: F örsöksnummer: M-322-2011, ADB 03P019, skörd 2012
Försöksvärd: Lars Brunnström , Stureholms Jordbruks AB , 260 35 Ödåkra
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 4/10.
Försöksgödsling enligt plan tidp 1 21/3-12
Försöksgödsling enligt plan tidp 2 17/4-12
OBS!! Endast led 1 Ellvis används i försöket. Led 2 Inspiration och Led 3 Nimbus är kasserade.
Behandling enl. plan tidp.3: 9/5.
Behandling enl. plan tidp.4: 31/5.
Behandling enl. plan tidp.5: 12/6.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med ändrad rutfördelning.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT LS3-9011-1.2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan