Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-215-2012, Höstkorn. Sort*behandling, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till L7-215-2012: F örsöksnummer: MB-312-2011, ADB 07BJ19, skörd 2012
Försöksvärd: Staffan Dromberg , Stora Uppåkra , 245 93 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådatum:17/9.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-215-2012: F örsöksnummer: MC-313-2011, ADB 07BJ20, skörd 2012
Försöksvärd: Hans o.Bertil Odell , Vanninge gård , 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Försöket sått: 24/9.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-215-2012: F örsöksnummer: LA-88-2011, ADB 07BJ18, skörd 2012
Försöksvärd: Måns Larsson , Lillevångsvägen 1, 291 77 Gärds Köpinge
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2011-09-16
Ogräsbekämpning: 2012-05-04
Svampbekämpning 1: 2012-05-04
Svampbekämpning 2: 2012-05-15
Skörd: 2012-07-26
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-215-2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan